Priser

Alle legane ved kontoret følger prisar fastsett av styresmaktene. Pris på legetenester vert regulert årleg, etter forhandlingar mellom Staten og Legeforeningen.

Det er Stortinget som fastset eigenandelane som pasienten betalar.

Prisoversikt for dei vanlegaste tenestene, lege:

Barn under 16 år er gratis.
Automatisk frikort er innført frå 1. juni 2010.

Eigenandeler:

  • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin 180 kr
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgjeving 45 kr
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøvar 47 kr
  • Tillegg for taking og innsending av andre prøvar 47 kr
    Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og mikroskopering av urin (utan legekonsultasjon) 47 kr

Anna:
Vert ikkje omfatta av frikortordninga, du må betale for dette sjølv om du har frikort:

  • Utskrift av journal 85 kr
    henvisning til spesialistundersøkelse, takst 8

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrar:

Gynekologiske undersøkelsar
Bandasjer, enkle elastiske bind m.m
Spirometri, EKG, rektoskopi, sårskift
Kateterisering, kirurgiske inngrep
Medisiner