Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordinær kontortid.
Heimebesøk foregår etter avtale.
Vi prøver å ha god tilgang for helseproblem som krev rask avklaring og behandling.
Møteverksemd vert som regel lagt til slutten av arbeidsdagen, f or å ikkje skape ekstra ventetid på kontoret for dei som har bestilt time.
Dersom du treng ekstra tid med legen, kan du be om dobbelt-time, så sant det er rom for dette på timelista den aktuelle dagen.