Konsultasjon

  • Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordinær kontortid.
  • Heimebesøk foregår etter avtale.
  • Vi prøver å ha god tilgang for helseproblem som krev rask avklaring og behandling.
  • Møteverksemd vert som regel lagt til slutten av arbeidsdagen,
  • Dersom du treng ekstra tid med legen, kan du be om dobbelttime.