Personale

Medarbeidarar på kontoret:

Helsesekretær Anne Jorunn Kvamme

Helsesekretær Anita Kleppe

Sjukepleiar Ingrid Jordåen