Personale

Medarbeidarar i desember 2013:

Dei to sjukepleiarane er framleis langtidssjukmelde. Saman med oss arbeider no:

Helsesekretær Anne Jorunn Kvamme
Helsesekretær Anita Kleppe

Vikarar: Kristine, Regine