Leger

Spesialist i allmennmedisin, Agnar Aasheim er sjukeheimslege på deltid

Spesialist i allmennmedisin Håvard Hakestad er bedriftslege på deltid ved Kværner Stord

Spesialist i allmennmedisin, dr. med Odd Kvamme arbeider med samarbeidsutvikling og forskning

Allmennlege i spesialisering, Dag Ståle Nystøyl arbeider med ei doktograd om samspill mellom luftambulansetjenesta og legevakttjenesta