Leger

Spesialist i allmennmedisin, Agnar Aasheim er sjukeheimslege på deltid

Spesialist i allmennmedisin Håvard Hakestad er bedriftslege på deltid ved Kværner Stord

Spesialist i allmennmedisin, dr. med Odd Kvamme arbeider med samarbeidsutvikling og forskning

Manuellterapeut / fysioterapeut Lars Steene Kvamme spesialiserer seg på behandling av barn