Aktuelt

VIKTIG INFO VEDRØRENDE EPORTAL OG HELSENORGE!

Grunna krav om sikker innlogging har Leirvik Legekontor endra digital løsning for kontakt med fastlegen. Tidligere har ein benytta ePortal via besoklegen.no. No skal ein benytta helsenorge.no/kontakt-fastlegen. Linken på venstre side er endra til riktig innlogging.

I overgangen opplever vi dessverre at begge systema er mogleg å benytte. Leverandøren arbeidar med å avslutte ePortal. Meldingane kjem til legekontoeret i begge systema, men det er ikkje lenger mogleg for pasientane å sjå svara frå legen.

28.09.18

 

Åpningstider vår og sommer 2018 

Leirvik Legekontor har åpent frå kl 0800-1430 mandag til fredag heile våren og somaren 2018 med unntak av følgjande datoar:

Fredag 18.05: Stengt. Kontakt Øyo Legekontor ved behov for akuttime.

 

Legene har ferie følgjande veker:

Dr. Agnar Aasheim: veke 28, 29, 30 og 33

Dr. Odd Jarl Kvamme: veke 30, 31, 32 og 33

Dr. Dag Ståle Nystøyl: veke 29, 30, 31 og 32

Dr. Håvard Hakestad: veke 26, 27, 28 og 29

 

Legane vikarierar internt for kvarandre i ferien, men akutte behov vil prioriterast framfor planlagte kontrollar og oppfølgning.

Reseptar og attestar anbefales å bestille i god tid før ferien.

 

Attestar

Frå 1. januar 2014 vart det innført nye krav til helseattestar for Petroleumsindustrien («Nordsjøattest»). Det er kun legar som er sertifiserte som kan skrive slike attestar.

Alle dei fire legane ved Leirvik Legekontor er sertifiserte Petroleumslegar.

Alle dei fire legane er også autoriserte sjømannslegar.