Aktuelt

Influensa

Det er snart influensasesong. Vi har fått influensavaksina for sesongen 2017/2018. (oppdatert 24.10.17)

Tilråding frå Folkehelseinstituttet er at flest mogleg tek influensavaksine. Omlag 70 prosent av dei som vaksinerer seg, oppnår beskyttelse.

Influensavaksine anbefales særskilt for:

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboligar og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftvegssjukdom, hjerte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • alvorlig fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktere og andre som har regelmesig kontakt med levande griser.

Sjå https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/ for meir informasjon

 

Attestar

Frå 1. januar 2014 vart det innført nye krav til helseattestar for Petroleumsindustrien («Nordsjøattest»). Det er kun legar som er sertifiserte som kan skrive slike attestar.

Alle dei fire legane ved Leirvik Legekontor er sertifiserte Petroleumslegar.

Alle dei fire legane er også autoriserte sjømannslegar.