Forside

VIKTIG INFO VEDRØRENDE EPORTAL OG HELSENORGE!

Grunna krav om sikker innlogging har Leirvik Legekontor endra digital løsning for kontakt med fastlegen. Tidligere har ein benytta ePortal via besoklegen.no. No skal ein benytta helsenorge.no/kontakt-fastlegen. Linken på venstre side er endra til riktig innlogging.

I overgangen opplever vi dessverre at begge systema er mogleg å benytte. Leverandøren arbeidar med å avslutte ePortal. Meldingane kjem til legekontoeret i begge systema, men det er ikkje lenger mogleg for pasientane å sjå svara frå legen.

28.09.18

Velkommen til Leirvik Legekontor!

Her kan du enkelt og raskt koma i kontakt med oss. Du kan gjere enkle bestillinger ved å bruke sjølvbetjening i fana til venstre. Der kan du:

  • Bestille time
  • Fornye reseptar på faste medisiner
  • Sende forespørslar og motta informasjon på e-post

For andre henvendelsar har kontoret telefontid alle kvardager mellom 08.00 – 12.00, telefonnummer 53 40 32 90.

Kontoret har åpent alle kvardager. Alle legane har kvar dag ledige timar reservert for henvendelsar som treng raskt tilsyn av lege.

NB! Ved kritisk sjukdom som krev umiddelbar hjelp– ring 113.

Våre tilbod
Leirvik Legekontor er ein allmennpraksis med 4 legar, 3 er spesialistar i allmennmedisin. To av legane delar på ei pasientliste. Alle legane er godkjende sjømann- og petroleumslegar.